Patenty a certifikáty

Úžitkové vzory:

1. Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru č. 7921 na Úrade priemyselného vlastníctva SR zo dňa 21.9.2017 s názvom "Aktivovaná naturálna bezlepková zmes":

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru

 

 2. Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru č. 31035 na Úrade priemyselného vlastníctva ČR zo dňa 19.9.2017 s názvom: "Aktivovaná naturální bezlepková směs":

Osvědčení o zápisu užitného vzoru

Certifikáty:

1. Certifikát od spoločnosti NATUR-PACK, a.s., č. 08565 zo dňa 20.6.2017 o tom, že spoločnosť EMI TRADE, s.r.o. si plní vyhradené povinnosti vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v SR v súlade s platnou legislatívou.

Certifikát Natur-pack pre EMI TRADE, s.r.o.

 

2. Právo na používanie logotypu "Vyrobené na Slovensku", na základe rozhodnutia spoločnosti GS1 Slovakia zo dňa 20.10.2007:

Povolenie na používanie logotypu Vyrobené na Slovensku

 

3. Certifikát kvality od certifikovanej skúšobne VETLAB - Výsledky laboratórnych vyšetrení zo dňa 23.1.2023:

Protokol o skúškach - certifikát kvality Hryzka 2023

 

Na základe vyššie uvedeného má spoločnosť EMI TRADE, s.r.o. právo na používanie nasledovných tvrdení:

- Raňajková zmes HRYZKA je aktivovaná, naturálna a bezlepková
- Raňajková zmes HRYZKA je vyrobená na Slovensku
- Raňajková zmes HRYZKA je slovenský produkt
- Spoločnosť EMI TRADE, s.r.o. má právo na používanie loga "Vyrobené na Slovensku" vedľa EAN kódu na zadnej etikete Raňajkovej zmesi HRYZKA
- Spoločnosť EMI TRADE, s.r.o. spĺňa požiadavky zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Autorka patentu na výrobu raňajkovej zmesi HRYZKA - Ing. Erika Benčeková:

Autorka patentu na výrobu raňajkovej zmesi Hryzka - Ing. Erika Benčeková