Patenty a certifikáty

Úžitkové vzory:

1. Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru č. 7921 na Úrade priemyselného vlastníctva SR zo dňa 21.9.2017 s názvom "Aktivovaná naturálna bezlepková zmes":

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru č. 31035 na Úrade priemyselného vlastníctva ČR zo dňa 19.9.2017 s názvom: "Aktivovaná naturální bezlepková směs":

Osvědčení o zápisu užitného vzoru

Certifikáty:

1. Certifikát od spoločnosti NATUR-PACK, a.s., č. 08565 zo dňa 20.6.2017 o tom, že spoločnosť EMI TRADE, s.r.o. si plní vyhradené povinnosti vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v SR v súlade s platnou legislatívou.

Certifikát Natur-pack pre EMI TRADE, s.r.o.

2. Právo na používanie logotypu "Vyrobené na Slovensku", na základe rozhodnutia spoločnosti GS1 Slovakia zo dňa 20.10.2007.

Povolenie na používanie logotypu Vyrobené na Slovensku

Na základe vyššie uvedeného má spoločnosť EMI TRADE, s.r.o. právo na používanie nasledovných tvrdení:

- Raňajková zmes HRYZKA je aktivovaná, naturálna a bezlepková
- Raňajková zmes HRYZKA je vyrobená na Slovensku
- Raňajková zmes HRYZKA je slovenský produkt
- Spoločnosť PEM TRADE, s.r.o. má právo na používanie loga "Vyrobené na Slovensku" vedľa EAN kódu na zadnej etikete Raňajkovej zmesi HRYZKA
- Spoločnosť PEM TRADE, s.r.o. spĺňa požiadavky zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Autorka patentu na výrobu raňajkovej zmesi HRYZKA - Ing. Erika Benčeková

Autorka patentu na výrobu raňajkovej zmesi Hryzka - Ing. Erika Benčeková