RAŇAJKOVÁ ZMES HRYZKA - Zdravé raňajky každý deň

Kontaktný formulár

Sídlo spoločnosti:
EMI TRADE, s.r.o., Royova 782/11, 020 01  Púchov, Slovenská republika
IČO: 46 695 265, DIČ: 2023518024, IČ DPH: SK2023518024, Zapísaný v OR OS Trenčín, Vložka číslo: 26335/R, Oddiel: Sro
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK77 8330 0000 0025 0080 3722, SWIFT: FIOZSKBA

E-mail: info@hryzka.sk

Objednávky a fakturácia: Ing. Erika Benčeková - 0948 502 514, bencekova@hryzka.sk

 

Máte otázku? Napíšte nám:

verify

* Tento údaj je povinný